Udržitelnost

Naše společenská odpovědnost

Udržitelnost - METAL TRADE COMAX, a.s.

V METAL TRADE COMAX, a.s. jsme převzali odpovědnost za změnu klimatu a nastavili strategii udržitelnosti pro snížení dopadu naší výroby na životní prostředí v souladu se směrnicí European Sustainability Reporting Standards (ESRS) podle EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Pozitivní přístup k životnímu prostředí je nedílnou součástí naší firemní strategie a politiky již od roku 2005, kdy jsme byli certifikováni dle ISO 14001 Management životního prostředí.

Máme zpracovánu studii LCA (Life Cycle Assessment) v souladu s normami ISO 14025:2006 a EN 15804:2015+A2:2019 a EPD vycházející z dat za rok 2021. Toto budou výchozí data pro hodnocení vlivu našich výrobků na životní prostředí při zavádění nových technologií či optimalizaci zdrojů. Výsledky jsou prezentovány na portále www.environdec.com.


Zavázali jsme se snížit do roku 2035 svou uhlíkovou stopu o 50 % a do roku 2050 se stát uhlíkově neutrálními. Toto jsou naše konkrétní kroky vedoucí k udržitelnosti a uhlíkové neutralitě:

Udržitelnost - METAL TRADE COMAX, a.s.

Environmental

 • Úspory energií a zelená energie
  1. Instalace fotovoltaiky v rámci MTC o výkonu 2,6 MWh a její další plánované navyšování
  2. Využití odpadního tepla z výroby na vytápění administrativních prostor s plánovanou úsporou spotřeby energie 30%
  3. Výměnou osvětlení ve výrobní hale servisního centra v Kolíně za LED zdroje ušetříme 10% elektrické energie
 • Inovace, investice do výrobních technologií
  1. Modernizace lakovací linky, tj. upgrade lakovacích strojů – úspora barev, adiabatické chlazení – snížení energetické náročnosti
  2. Modernizace zpracování odpadů – automatizace kalolisu / kontrola odpadních vod
  3. Zvýšení efektivity výroby na servisním centru v Kolíně při dělení pasů modernizací podélné linky a balicí linky
  4. Významné snížení technologických odpadů druhotným zpracování – laserovým svářením
  5. Nové výrobní linky – svařovací linka a laser v profilovacím centru v Litovli s efektivním využitím energií versus výkon

Social

 • Zahájení projektu výstavby bytových domů pro zaměstnance
 • Ordinace závodního lékaře v prostorách firmy
 • Spolupráce se školami – Člověče recykluj – projekt sběru hliníku na školách
 • COMAX Academy – praktická stáž pro studenty
 • Sportovní a kulturní akce – zaměstnanecký teambuilding

Governance

 • Systém managementu kvality ISO 9001, Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001 a Systémy hospodaření s energiemi ISO 50001
 • Zahájení procesů certifikace TISAX pro klíčové zákazníky automotive

Člověče, recykluj!

Udržitelnost - METAL TRADE COMAX, a.s.

Myslíme na budoucnost. Sedmým rokem řídíme projekt sběru hliníku ve školách. Do sběru je zapojeno přes 100 škol, které za 7 let fungování projektu sesbíraly desítky tisíc kilogramů odpadového hliníku. Školy pro sběr hliníku vybavíme sběrnými nádobami a organizujeme pravidelné svozové trasy.


 Aktuálně běží 7. ročník projektu

Sběrný rok se kryje s obdobím školní docházky, začíná v září a vrcholí setkáním čtyř nejúspěšnějších škol u nás v Comaxu v posledním červnovém týdnu.

Chcete se do projektu zapojit nebo víte o škole, která nesbírá, ale ráda by se do sběru zapojila? Kontaktujte nás: +420 731 117 323

 

Napište nám

Jsme součást komunity

Jako firma dlouhodobě podporujeme potřebné a nadané v našem regionu, naše zaměstnance i jejich děti. Podporujeme jednotlivce i skupiny.

Do pomoci těm méně šťastným zapojujeme i naše zaměstnance – program každoročního celofiremního setkání na konci roku provází charitativní tombola plná hodnotných cen, jejíž výtěžek v řádu desítek tisíc korun putuje pečlivě vybraným příjemcům. Výtěžek poslední dobročinné vánoční tomboly ve výši 200 000 Kč jsme v lednu 2024 věnovali Domovu Velvary, poskytovateli sociálních služeb.

Udržitelnost - METAL TRADE COMAX, a.s.