• Lakovací linka
  Lakování kovových pasů technologií Coil Coating
 • Hutní výroba
  Výroba slitin a předslitin neželezných kovů (Al, Cu)
 • Dělící centra
  Dělení svitků na pásky a tabule, přesné přístřihy
 • Profilovací centra
  Výroba výztužných tenkostěnných profilů z FeZn pásky
 • Střechy Comax
  Výroba moderních plechových krytin
csende

Projekty EU

PROJEKTY 2022/2023

Nová generace tenkostěnných svařovaných profilů

Název projektu: Nová generace tenkostěnných svařovaných profilů

Žadatel a příjemce: METAL TRADE COMAX, a.s.

Začátek realizace projektu: 01/2022

Konec realizace projektu:   06/2023

Výše uznatelných nákladů: 126 824 tis. Kč       

Výše poskytnuté podpory: 25%

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti výroby tenkostěnných svařovaných profilů a rozšíření výrobního portfolia žadatele o výrobu speciálních svařovaných tenkostěnných profilů s využitím zejména tam, kde je kladen důraz na torzní tuhost profilu a snížení hmotnosti při zachování pevnosti oproti otevřenému profilu. Realizací projektu budou zvýšeny technické a užitné hodnoty výrobků.


PROJEKTY 2020/2021

Zpracování druhotných surovin s využitím laserové technologie

Název projektu: Zpracování druhotných surovin využitím inovativní laserové technologie

Žadatel a příjemce: METAL TRADE COMAX, a.s.

Začátek realizace projektu: 06/2020

Konec realizace projektu:  11/2021

Výše uznatelných nákladů: 26 840 tis. Kč       

Výše poskytnuté podpory: 25%

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti zpracování druhotných surovin. Přepracováním a opětovným využitím části materiálu, který je vyřazen při vstupní kontrole přijímaného materiálu,  zvyšujeme efektivitu logistiky materiálových toků na lakovací lince  s pozitivním dopadem na životní prostředí.


Úspora energie v METAL TRADE COMAX, a.s.

Název projektu: Úspory energie v METAL TRADE COMAX, a.s.

Žadatel a příjemce: METAL TRADE COMAX, a.s.

Začátek realizace projektu: 05/2020

Konec realizace projektu: 06/2022

Výše uznatelných nákladů: 4 932 tis. Kč

Výše poskytnuté podpory: 30%

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na úspory energie realizací tří základních opatření:

1.Výměna zastaralého osvětlení výrobních a skladovacích hal hutního provozu, lakovací linky a profilovacího centra včetně modernizace rozvodů elektřiny pro systém osvětlení

2.Výměna kotlů otopné soustavy včetně příslušenství

3.Modernizace a doplnění systému MaR, rozšíření o regulaci osvětlení

Nedílnou součástí projektu jsou i ekologické přínosy, tj. snížení emisních faktorů o cca 364 tun/rok.


Inovace výroby lakovaných pasů metodou Coil-Coating

Název projektu: Inovace výroby lakování pasů metodou Coil-Coating

Žadatel a příjemce: METAL TRADE COMAX, a.s.

Začátek realizace projektu: 01/2020

Konec realizace projektu:  12/2021

Výše uznatelných nákladů: 23 430 tis. Kč

Výše poskytnuté podpory: 25%

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti rozšířením výrobkového portfolia v oblasti lakovaných pasů technologií Coil-Coating. Současně s inovací produktů bude inovován i technologický proces výroby, zejména s ohledem na kvalitu produkce a efektivitu výroby, instalací optických kontrolních prvků na kontrolu vad povrchu a rovinnosti vstupního materiálu. Dalším opatřením pro zvýšení kvality povrchu a rovnoměrného nánosu nátěrové hmoty je zařízení pro automatickou kontrolu přítlaku aplikačních válců.

Realizací projektu bude zvýšena technická, užitková i designová hodnota našich výrobků.

Logo EU

PROJEKTY 2018/2019

Inovácia produktu – uzavreté presné profily s galvanizovaným zvarom – CLOSEDTUBE

Veřejné obstarávanie: Zmluva o dielo č. 01-2018 uzavreta dla § 536 a násl. obchodného zákonníka

Žiadateľ a príjemca podpory: MT COMAX, s.r.o. Košice

Názov projektu: Inovácia produktu – uzavreté presné profily s galvanizovaným zvarom – CLOSEDTUBE

ITMS kód projektu: 313012C532

Hlavný cieľ projektu: Vyplnenie technologickej medzery Slovenska v oblasti výroby nových produktov – presných uzavretých zváraných profilov s galvanizovaným zvarom.

Začiatok realizácie projektu: 01/2018

Koniec realizácie projektu: 03/2019

Výše poskytnutej podpory: 35%

Krátky opis projektu:

Projekt sa zaoberá vyplnením technologickej medzery Slovenska v oblasti výroby – presných uzavretých zváraných profilov s galvanizovaným zvarom. Pôjde o rozšírenie výrobných možností spoločnosti a rozšírenie jej výrobkového portfólia. Predmetom projektu je profilovacia linka na výrobu uzavretých presných profilov s galvanizovaným zvarom a s tým spojené delenie profilov na presné dĺžky. Výrobky vyrábané na linke realizovanej v projekte budú pre Slovenský trh nové. Uzavreté profily budú zvárané indukčnou zváračkou a vzniknutý zvar bude pokrytý kovom na galvanizačnej jednotke. Touto technológiou budú môcť byť vyrábané uzavreté profily z galvanizovaných plechov a miesto zvaru bude pokryté rovnakým povlakom, ako je zvyšok povrchu profilu. Variabilita linky bude umožňovať spracovanie pásov s rôznymi typmi povrchov a rôznych tvarov.

Spolu s tvarovou variabilitou profilov bude výsledkom projektu aj presné delenie profilov na dĺžku. Spoločnosť bude môcť dodávať profily plynule v dĺžkach od 400 do 8000 mm. To predurčuje výrobu na náročné aplikácie v automobilovom, strojárskom a nábytkárskom priemysle.

Vyrábané budú uzavreté profily s hrúbkou steny od 1,0 do 3,0 mm. Profily s kruhovým prierezom od 26 do 102 mm, profily so štvorcovým prierezom a s obdĺžnikovým prierezom a profily so špeciálnymi prierezmi. Profily budú vyrábané v dĺžkach od 4500 do 8000 mm a na hydraulickej píle v dĺžkach od 400 do 4500 mm. Profily rezané pomocou hydraulickej píly budú mať ošetrené rezné hrany.

Európsky fond regionálneho rozvoja logo
Operačný program výskum a inovácie

PROJEKTY 2017

Zpracování odpadů hliníku v METAL TRADE COMAX, a.s.

Žadatel a příjemce podpory: METAL TRADE COMAX, a.s.

Zobrazit plakát projektu.


Zákaznický portál

Vstupte: portal.mtcomax.cz

Aktuálně

Sdílejte naši radost s námi

Krytina Comax září na historické památce

Einstein Marathon je za dveřmi

Tým COMAX nebude 1.10.2023 chybět

Školní sběr hliníku 2022/23 zná vítěze

Děkujeme účastníkům za výborné výsledky

Lakovací linka COMAX oslavila 50 let!

Děkujeme našim partnerům za spolupráci

Kolaudace přivítala stovku hostů

Pobočka Litovel představila technologické přírůstky

Nová hala v Litovli zahájila provoz

Výroba svařovaných profilů v Comaxu roste

COMAX na výstavě STŘECHY PRAHA

26.000 návštěvníků zavítalo v únoru do Letňan

Výroba SDK profilů na nové adrese

Profily pro suchou stavbu se rodí v Kolíně

Zkolaudována nová hala COMAX

Recyklace hliníku od podzimu 2022 v novém

Navštivte také

Střechy COMAX logo Střechy COMAX továrna MTC Kolín Oetinger aluminium Hotel zum Löwen