• Lakovací linka
  Lakování kovových pasů technologií Coil Coating
 • Lakovací linka
  Lakování kovových pasů technologií Coil Coating
 • Lakovací linka
  Lakování kovových pasů technologií Coil Coating
 • Lakovací linka
  Lakování kovových pasů technologií Coil Coating
 • Lakovací linka
  Lakování kovových pasů technologií Coil Coating
 • Lakovací linka
  Lakování kovových pasů technologií Coil Coating
 • Lakovací linka
  Lakování kovových pasů technologií Coil Coating
csende

Laboratoře

Naše laboratoře

V naší laboratoři vývoje a výroby nátěrových hmot vyvíjíme a formulujeme nátěrové hmoty na bázi polyesterů a polyuretanů. V laboratoři je za pomoci metalografického mikroskopu možno sledovat vady na lakovaném materiálu a odhalit jejich příčinu. Je zde testován i vstupní materiál, a to jak kovový substrát za využití trhacího zařízení, tak nátěrové hmoty – ověřujeme deklarované hodnoty, jako jsou viskozita, hmotnostní obsah netěkavých látek, barevná odchylka nátěrového filmu, jeho lesk, tvrdost a pružnost. V laboratoři je díky laboratornímu laminátoru možno testovat i PVC a PET fólie a jejich přilnavosti při zkoušce hloubením.

Laboratoř pro sledování odolnosti lakovaného materiálu vnějším podmínkám je vybavena přístroji pro simulaci slunečního záření s možností kondenzace vody (QUV a Q-Sun), přístroji pro testování solnou mlhou (Q-FOG) a vlivu kondenzace na lakovaný povrch (QCT). Tyto testy simulují zvýšenou korozní zátěž v prostředí, ale jsou zde testovány i vzorky při reálných venkovních podmínkách – díky tomuto širokému testování je možné sledovat a udržovat vysokou kvalitu lakovaného materiálu.

Zahraniční testovací centra

Kromě zrychlených zkoušek v našich vlastních laboratořích vystavujeme náš lakovaný plech zátěžovým testům v zahraničních akreditovaných laboratořích. Letos jsme dokončili expoziční zkoušku dle normy EN 13523-19. Vzorky k testování jsou vybírány tak, aby zastupovaly oba typy lakovaného substrátu (hliník, pozink) a všechny typy nátěrových systémů vč. laminování. Všem předepsaným zkouškám jsme vyhověli.

Pro zkoušky v souladu s normou využíváme přímořských akreditovaných laboratoří Lisabon/Portugalsko pro venkovní expozici 45°S a Hoek van Holland/Nizozemsko pro venkovní expozice 5°S a 90°N.

Od roku 2020 testujeme nejen vzorky lakovaného plechu, ale i naše plechové krytiny COMAX®, konkrétně COMAX TR18, TR35, Taška, KLIK 25, Falc a Boco, vč. spojovacího materiálu pro tyto krytiny.

Standardní doba testování činí 2 roky. Dobu expozice plánujeme rozšířit na 5 a 10 let.