Lakovací linka

 • jednostranné či oboustranné, jednovrstvé či vícevrstvé lakování kovových pasů
 • laminování za tepla (kašírování)
 • dezénování (emboss/stucco)
 • příčné a podélné dělení pasů
 • aplikace ochranné fólie

Hutní výroba

 • výroba slitin a předslitin neželezných kovů na bázi hliníku a mědi
 • přepracování odpadů neželezných kovů
 • výroba a transport tekutého hliníku

Dělící centra

 • prodej pozinkovaných, za studena či za tepla válcovaných plechů
 • příčné a podélné dělení na tabule a pásky, přesné přístřihy
 • možnost dělení materiálu dodaného zákazníkem
 • balení na přání

Profilovací centra

 • výroba profilů pro sekční vrata
 • výroba výztužných okenních, sádrokartonových a svařovaných profilů (jekly, trubky)
 • výroba speciálních profilů

  Střechy Comax

  • výroba profilů pro sekční vrata
  • výroba výztužných okenních, sádrokartonových a svařovaných profilů (jekly, trubky)
  • výroba speciálních profilů

   PROJEKTY EU

   PROJEKTY 2020/2021

   Inovace výroby lakovaných pasů metodou Coil-Coating

   Název projektu: Inovace výroby lakování pasů metodou Coil-Coating

   Žadatel a příjemce: METAL TRADE COMAX, a.s.

   Začátek realizace projektu: 01/2020

   Konec realizace projektu:  12/2021

   Výše poskytnuté podpory: 25%

   Stručný popis projektu:

   Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti rozšířením výrobkového portfolia v oblasti lakovaných pasů technologií Coil-Coating. Současně s inovací produktů bude inovován i technologický proces výroby, zejména s ohledem na kvalitu produkce a efektivitu výroby, instalací optických kontrolních prvků na kontrolu vad povrchu a rovinnosti vstupního materiálu. Dalším opatřením pro zvýšení kvality povrchu a rovnoměrného nánosu nátěrové hmoty je zařízení pro automatickou kontrolu přítlaku aplikačních válců.

   Realizací projektu bude zvýšena technická, užitková i designová hodnota našich výrobků.


   Úspora energie v METAL TRADE COMAX, a.s.

   Název projektu: Úspory energie v METAL TRADE COMAX, a.s.

   Žadatel a příjemce: METAL TRADE COMAX, a.s.

   Začátek realizace projektu: 05/2020

   Konec realizace projektu:    06/2022

   Výše poskytnuté podpory: 30%

   Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na úspory energie realizací tří základních opatření:

   1. Výměna zastaralého osvětlení výrobních a skladovacích hal hutního provozu, lakovací linky a profilovacího centra včetně modernizace rozvodů elektřiny pro systém osvětlení

   2. Výměna kotlů otopné soustavy včetně příslušenství 

   3. Modernizace a doplnění systému MaR, rozšíření o regulaci osvětlení

   Nedílnou součástí projektu jsou i ekologické přínosy, tj. snížení emisních faktorů o cca 364 tun/rok.


   PROJEKTY 2018/2019

   “Inovácia produktu - uzavreté presné profily s galvanizovaným zvarom – CLOSEDTUBE”

   Veřejné obstarávanie: Zmluva o dielo č. 01-2018 uzavreta podla § 536 a násl. obchodného zákonníka

   Žiadateľ a príjemca podpory: MT COMAX, s.r.o. Košice

   Názov projektu: Inovácia produktu - uzavreté presné profily s galvanizovaným zvarom – CLOSEDTUBE

   ITMS kód projektu: 313012C532

   Hlavný cieľ projektu: Vyplnenie technologickej medzery Slovenska v oblasti výroby nových produktov – presných uzavretých zváraných profilov s galvanizovaným zvarom.

   Začiatok realizácie projektu: 01/2018

   Koniec realizácie projektu: 03/2019

   Výše poskytnutej podpory: 35%

   Krátky opis projektu:

   Projekt sa zaoberá vyplnením technologickej medzery Slovenska v oblasti výroby – presných uzavretých zváraných profilov s galvanizovaným zvarom. Pôjde o rozšírenie výrobných možností spoločnosti a rozšírenie jej výrobkového portfólia. Predmetom projektu je profilovacia linka na výrobu uzavretých presných profilov s galvanizovaným zvarom a s tým spojené delenie profilov na presné dĺžky. Výrobky vyrábané na linke realizovanej v projekte budú pre Slovenský trh nové. Uzavreté profily budú zvárané indukčnou zváračkou a vzniknutý zvar bude pokrytý kovom na galvanizačnej jednotke. Touto technológiou budú môcť byť vyrábané uzavreté profily z galvanizovaných plechov a miesto zvaru bude pokryté rovnakým povlakom, ako je zvyšok povrchu profilu. Variabilita linky bude umožňovať spracovanie pásov s rôznymi typmi povrchov a rôznych tvarov.

   Spolu s tvarovou variabilitou profilov bude výsledkom projektu aj presné delenie profilov na dĺžku. Spoločnosť bude môcť dodávať profily plynule v dĺžkach od 400 do 8000 mm. To predurčuje výrobu na náročné aplikácie v automobilovom, strojárskom a nábytkárskom priemysle.

   Vyrábané budú uzavreté profily s hrúbkou steny od 1,0 do 3,0 mm. Profily s kruhovým prierezom od 26 do 102 mm, profily so štvorcovým prierezom a s obdĺžnikovým prierezom a profily so špeciálnymi prierezmi. Profily budú vyrábané v dĺžkach od 4500 do 8000 mm a na hydraulickej píle v dĺžkach od 400 do 4500 mm. Profily rezané pomocou hydraulickej píly budú mať ošetrené rezné hrany.

   www.opvai.sk
   www.partnerskadohoda.gov.sk


   PROJEKTY 2017

   "Zpracování odpadů hliníku v METAL TRADE COMAX, a.s."

   Žadatel a příjemce podpory: METAL TRADE COMAX, a.s.


    

    

   ZÁKAZNICKÝ PORTÁL

     Vstupte:  portal.mtcomax.cz

   AKTUÁLNĚ

   Předali jsme výhru z veletržního slosování.
   COMAX rozšířil výrobní portfolio o přesné svařované trubky a profily s přesnými otvory

   Stránky

   NAVŠTIVTE TAKÉ