• Hutní výroba
  Výroba slitin a předslitin neželezných kovů (Al, Cu)
 • Hutní výroba
  Výroba slitin a předslitin neželezných kovů (Al, Cu)
 • Hutní výroba
  Výroba slitin a předslitin neželezných kovů (Al, Cu)
 • Hutní výroba
  Výroba slitin a předslitin neželezných kovů (Al, Cu)
 • Hutní výroba
  Výroba slitin a předslitin neželezných kovů (Al, Cu)
 • Hutní výroba
  Výroba slitin a předslitin neželezných kovů (Al, Cu)
 • Hutní výroba
  Výroba slitin a předslitin neželezných kovů (Al, Cu)
 • Hutní výroba
  Výroba slitin a předslitin neželezných kovů (Al, Cu)
csende

Tvářené slitiny

Tvářené slitiny hliníku

Tvářený hliník má výjimečné mechanické vlastnosti a může být tvarován do různých standardních i nestandardních tvarů.

Kovanou hliníkovou slitinu lze identifikovat čtyřmístným číslem. První číslice označuje hlavní legující prvky, a je tedy nejdůležitější. Druhá číslice, pokud to není 0, označuje modifikaci slitiny a třetí a čtvrtá číslice jsou identifikační čísla pro konkrétní slitinu.

Tvářený hliník se vyrábí tavením čistých hliníkových ingotů se specifickými legovacími prvky, případně recyklací materiálů pocházejících z výroby kováren a primárních hutí. Tavená slitina se pak odlévá do sochorů nebo velkých desek. Tento materiál je pak buď válcován, kován anebo extrudován do svého konečného tvaru. V některých případech se slitiny tepelně zpracovávají, aby se dále zlepšily jejich vlastnosti.

Tvářený hliník má ve srovnání s litými slitinami tendenci mít lepší pevnost v tahu. Jeho typická použití jsou uvedena níže:

 • Extruze
 • Elektrické vodiče a přípojnice
 • Letadla draky
 • Kuchyňské potřeby
 • Svařovací tyče
 • Tlakové nádoby
 • Rámy pro motocykly
 • Pažení

Kované slitiny hliníku nabízejí řadu výhod ve srovnání s litým hliníkem:

 • Vynikající mechanické vlastnosti
 • Strukturální integrita, tj. žádné vady odlitku
 • Lepší povrchové úpravy
 • Snadná výroba, například svařování a obrábění
 • Snadné tvarování, může být vytlačováno do téměř nekonečného rozsahu průřezů, které mohou být navrženy na míru konkrétní aplikaci

Třídy kovaných slitin:

Série 1000 jsou v podstatě čistý hliník s minimálním obsahem 99% hmotnostních hliníku a lze je tvrdit.

Série 2000 jsou legovány mědí, mohou být vytvrzeny srážením na pevnosti srovnatelné s ocelí. Dříve označované jako dural, byly kdysi nejběžnějšími vzdušnými slitinami, ale byly náchylné k praskání (koroze napětím), jsou stále více nahrazovány řadou 7000 v nových designech.

Řady 3000 jsou legovány s manganem a lze je zpevnit.

Série 4000 jsou legovány křemíkem. Variace slitin hliník-křemík určené k odlévání (a proto nezahrnuté do série 4000) jsou také známé jako silumin.

Řady 5000 jsou legovány hořčíkem a nabízejí vynikající odolnost proti korozi, díky čemuž jsou vhodné pro námořní aplikace. Slitina 5083 má také nejvyšší pevnost tepelně neošetřených slitin. Většina slitin řady 5000 zahrnuje také mangan.

Série 6000 jsou legovány hořčíkem a křemíkem. Snadno se zpracovávají, jsou svařitelné a mohou být vytvrzeny srážením, ale ne na vysoké síly, kterých může dosáhnout 2000 a 7000. Slitina 6061 je jednou z nejčastěji používaných slitin hliníku pro všeobecné použití.

Série 7000 jsou legovány zinkem a mohou být vytvrzeny srážením na nejvyšší pevnost jakékoli hliníkové slitiny (maximální pevnost v tahu až 700 MPa pro slitinu 7068). Většina slitin řady 7000 zahrnuje také hořčík a měď.

Série 8000 jsou legovány s jinými prvky, které nejsou zahrnuty v jiných sériích. Příkladem jsou slitiny hliníku a lithia.