• Lackieranlage
  Lackierung von Metallbändern mittels Coil-Coating-Technologie
 • Hüttenbetrieb
  Produktion von Legierungen & Vorlegierungen auf Aluminium & Kupfer-Basis
 • Trennungszentren
  Quer- und Längstrennung von Stahl- und verzinkte Bleche in Rollen
 • Profilierzentren
  Produktion von dünnwandigen Verstärkungsprofile aus verzinkten Bändern
csende

Projekty EU

PROJEKTY 2020/2021

Inovace výroby lakovaných pasů metodou Coil-Coating

Název projektu: Inovace výroby lakování pasů metodou Coil-Coating

Žadatel a příjemce: METAL TRADE COMAX, a.s.

Začátek realizace projektu: 01/2020

Konec realizace projektu:  12/2021

Výše poskytnuté podpory: 25%

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti rozšířením výrobkového portfolia v oblasti lakovaných pasů technologií Coil-Coating. Současně s inovací produktů bude inovován i technologický proces výroby, zejména s ohledem na kvalitu produkce a efektivitu výroby, instalací optických kontrolních prvků na kontrolu vad povrchu a rovinnosti vstupního materiálu. Dalším opatřením pro zvýšení kvality povrchu a rovnoměrného nánosu nátěrové hmoty je zařízení pro automatickou kontrolu přítlaku aplikačních válců.

Realizací projektu bude zvýšena technická, užitková i designová hodnota našich výrobků.

Logo EU

Úspora energie v METAL TRADE COMAX, a.s.

Název projektu: Úspory energie v METAL TRADE COMAX, a.s.

Žadatel a příjemce: METAL TRADE COMAX, a.s.

Začátek realizace projektu: 05/2020

Konec realizace projektu:    06/2022

Výše poskytnuté podpory: 30%

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na úspory energie realizací tří základních opatření:

1. Výměna zastaralého osvětlení výrobních a skladovacích hal hutního provozu, lakovací linky a profilovacího centra včetně modernizace rozvodů elektřiny pro systém osvětlení

2. Výměna kotlů otopné soustavy včetně příslušenství

3. Modernizace a doplnění systému MaR, rozšíření o regulaci osvětlení

Nedílnou součástí projektu jsou i ekologické přínosy, tj. snížení emisních faktorů o cca 364 tun/rok.

Logo EU

PROJEKTY 2018/2019

Inovácia produktu – uzavreté presné profily s galvanizovaným zvarom – CLOSEDTUBE

Veřejné obstarávanie: Zmluva o dielo č. 01-2018 uzavreta podla § 536 a násl. obchodného zákonníka

Žiadateľ a príjemca podpory: MT COMAX, s.r.o. Košice

Názov projektu: Inovácia produktu – uzavreté presné profily s galvanizovaným zvarom – CLOSEDTUBE

ITMS kód projektu: 313012C532

Hlavný cieľ projektu: Vyplnenie technologickej medzery Slovenska v oblasti výroby nových produktov – presných uzavretých zváraných profilov s galvanizovaným zvarom.

Začiatok realizácie projektu: 01/2018

Koniec realizácie projektu: 03/2019

Výše poskytnutej podpory: 35%

Krátky opis projektu:

Projekt sa zaoberá vyplnením technologickej medzery Slovenska v oblasti výroby – presných uzavretých zváraných profilov s galvanizovaným zvarom. Pôjde o rozšírenie výrobných možností spoločnosti a rozšírenie jej výrobkového portfólia. Predmetom projektu je profilovacia linka na výrobu uzavretých presných profilov s galvanizovaným zvarom a s tým spojené delenie profilov na presné dĺžky. Výrobky vyrábané na linke realizovanej v projekte budú pre Slovenský trh nové. Uzavreté profily budú zvárané indukčnou zváračkou a vzniknutý zvar bude pokrytý kovom na galvanizačnej jednotke. Touto technológiou budú môcť byť vyrábané uzavreté profily z galvanizovaných plechov a miesto zvaru bude pokryté rovnakým povlakom, ako je zvyšok povrchu profilu. Variabilita linky bude umožňovať spracovanie pásov s rôznymi typmi povrchov a rôznych tvarov.

Spolu s tvarovou variabilitou profilov bude výsledkom projektu aj presné delenie profilov na dĺžku. Spoločnosť bude môcť dodávať profily plynule v dĺžkach od 400 do 8000 mm. To predurčuje výrobu na náročné aplikácie v automobilovom, strojárskom a nábytkárskom priemysle.

Vyrábané budú uzavreté profily s hrúbkou steny od 1,0 do 3,0 mm. Profily s kruhovým prierezom od 26 do 102 mm, profily so štvorcovým prierezom a s obdĺžnikovým prierezom a profily so špeciálnymi prierezmi. Profily budú vyrábané v dĺžkach od 4500 do 8000 mm a na hydraulickej píle v dĺžkach od 400 do 4500 mm. Profily rezané pomocou hydraulickej píly budú mať ošetrené rezné hrany.

Európsky fond regionálneho rozvoja logo
Operačný program výskum a inovácie

PROJEKTY 2017

Zpracování odpadů hliníku v METAL TRADE COMAX, a.s.

Žadatel a příjemce podpory: METAL TRADE COMAX, a.s.

Zobrazit plakát projektu.


Customer Portal

Enter: portal.mtcomax.cz

Aktuelles

OETINGER ALUMINIUM celebrates 75 years

OEMIX 2021 – 75 Jahre nachhaltiges Recycling

COMIX 2020 just released

Company Newsletter – 5th Edition

Man, RECYCLE with us!

4th year of the successful project is in process

Build YOUR CAREER with us

Work with us in Weissenhorn, Germany

COMAX ROOFS Newsletter 2020

Our roofing division periodical in mid 2020

MEGABOARD in Kolin to rent

Exceptional facade 1,500 m² for rent

COMIX 2019

Company Newsletter – 4. Ausgabe

Unsere neue Investition in Kosice (SK)

Geschweißte Rohre mit Laserschneiden & Stanzen

Besuche auch

COMAX Roofs (das logo) COMAX Roofs (die fabrik) MTC Kolín Oetinger aluminium