Lakovací linka

 • jednostranné či oboustranné, jednovrstvé či vícevrstvé lakování kovových pasů
 • laminování za tepla (kašírování)
 • dezénování (emboss/stucco)
 • příčné a podélné dělení pasů
 • aplikace ochranné fólie

Hutní výroba

 • výroba slitin a předslitin neželezných kovů na bázi hliníku a mědi
 • přepracování odpadů neželezných kovů
 • výroba a transport tekutého hliníku

Dělící centra

 • prodej pozinkovaných, za studena či za tepla válcovaných plechů
 • příčné a podélné dělení na tabule a pásky, přesné přístřihy
 • možnost dělení materiálu dodaného zákazníkem
 • balení na přání

Profilovací centra

 • výroba profilů pro sekční vrata
 • výroba výztužných okenních, sádrokartonových a svařovaných profilů (jekly, trubky)
 • výroba speciálních profilů

  Střechy Comax

  • výroba profilů pro sekční vrata
  • výroba výztužných okenních, sádrokartonových a svařovaných profilů (jekly, trubky)
  • výroba speciálních profilů

   Laboratoře

   V roce 2015 jsme pro lakovací linku zkolaudovali zcela nové moderní laboratoře.

   V laboratoři vývoje a výroby nátěrových hmot jsou vyvíjeny a formulovány nátěrové hmoty na bázi polyesterů a polyuretanů. V laboratoři je za pomoci metalografického mikroskopu možno sledovat případné vady na lakovaném materiálu a odhalit jejich příčinu. Je zde testován i vstupní materiál, a to jak kovový substrát za využití trhacího zařízení, tak nátěrové hmoty - ověřujeme deklarované hodnoty, jako jsou viskozita, hmotnostní obsah netěkavých látek, barevná odchylka nátěrového filmu, jeho lesk, tvrdost a pružnost. V laboratoři je díky laboratornímu laminátoru možno testovat i PVC a PET fólie a jejich přilnavosti při zkoušce hloubením.

   Laboratoř pro sledování odolnosti lakovaného materiálu vnějším podmínkám je vybavena přístroji pro simulaci slunečního záření s možností kondenzace vody (QUV a Q-Sun), přístroji pro testování solnou mlhou (Q-FOG) a vlivu kondenzace na lakovaný povrch (QCT). Tyto testy simulují zvýšenou korozní zátěž v prostředí, ale jsou zde testovány i vzorky při reálných venkovních podmínkách - díky tomuto širokému testování je možné sledovat a udržovat vysokou kvalitu lakovaného materiálu.